Symptomer ved matallergi

Mistenker du at du selv eller noen i familien din lider av en matallergi? Her forteller vi deg om noen av de vanligste symptomene på disse allergiene. Ved alle mistanker om allergier eller overfølsomheter bør dere ta kontakt med fastlegen, slik at dere kan utelukke eller bekreftet tilstandene. Det er viktig å komme i gang med behandling eller forebyggende tiltak ved faktiske sykdommer.

Disse symptomene kan være tegn på allergi

Når det gjelder allergiske reaksjoner, så er de systemiske, og kan gi seg utslag i et eller flere organsystemer. Symptomene kommer raskt, og kan i alvorlige tilfeller bli livstruende med anafylaktisk sjokk og pustebesvær.

Det vanligste er å få reaksjoner fra mage- og tarmsystemet samt i huden. Elveblest og kløe samt tilbakefall på atopisk eksem er vanlige reaksjoner. Likeså finner vi diaré, luft i maven, oppkast og magesmerte. Hodepine og astmasymptomer viser seg også hyppig. I de sjeldneste tilfellene er reaksjonene så alvorlige at det oppstår et anafylaktisk sjokk.

Anafylaktisk sjokk

Dette er en straks-reaksjon som krever veldig rask behandling. Reaksjonen er systemisk, noe som betyr at den kommer til syne i flere organsystemer. En slik sjokktilstand starter som regel med en følelse av uvelhet eller kløe, og utvikler seg raskt til både elveblest, svimmelhet og tung pust. I noen tilfeller vil person få et bevissthetstap og besvime. Blant de alvorligste reaksjonene finner vi hevelse i munn og svelg, noe som vil lede til et raskt pustebesvær. Matvarer som nøtter og egg kan gi slike reaksjoner, og personer med en kjent allergi vil alltid bære med seg en epi-penn som inneholder adrenalin. I tillegg til å sette denne pennen, bør personen tilses av lege og eventuelt legges inn til observasjon på sykehuset.

Symptomer på matvareintoleranse

Disse symptomene rammer langt flere mennesker, og er ofte vanskeligere å knytte opp mot spesifikke matvarer. De inntrer langsommere enn de allergiske reaksjonene og kan vise seg på mange ulike måter. Dersom man går med en intoleranse over en lengre periode, og fortsetter å tilføre matvarer man er følsomme ovenfor, så kan det utvikle seg sykdomstilstander. Vær derfor oppmerksom dersom du eller noen andre i familien ofte har noen av de følgende symptomene:

 • Smerter i muskler og ledd
 • kløe, utslett eller andre hudlidelser
 • Fordøyelsesbesvær, som forstoppelse, diaré eller mye luft i magen
 • Halsbrann
 • Problemer med vektnedgang
 • Vektøkning
 • Hodeverk
 • Hjertebank
 • Søvnproblemer
 • Utmattelsessymptomer og lave energinivåer
 • Depresjoner
 • Humørsvingninger
 • Nervøsitet
 • Problemer med pust eller økt slim
 • Autoimmune sykdommer

Dette skjer når du overser symptomene

Det er nok ikke mange som velger å overse symptomene sine på allergi, nettopp fordi de kommer så raskt og kan bli livstruende.

Når det gjelder symptomer på intoleranse er det ganske mange som overser dem, avventer eller tenker at det er andre ting som plager dem. Hvilke konsekvenser kan det få ved å ikke sjekke ut disse symptomene?

I det lange løp så kan en eksponering for stoffer du er overfølsom mot lede til at det utvikles sykdom. Er du blant de som oppriktig forsøker å gå ned i vekt, så kan inntak av matvarer du er intolerant for kunne ødelegge for din vektnedgang. Matvarene skaper betennelsestilstander i kroppen, og disse gir en økt matlyst i tillegg til et lavere energinivå. Å gå rundt med kroniske betennelser i kroppen stjeler energi og gjør deg sårbar overfor en rekke sykdommer.