Proteinintoleranse – et oversett helseproblem

Det har vært forsket i en god del år på dette med intoleranse for ulike proteiner og hvilken effekt og konsekvenser dette kan ha på personers helse og sykdomstilstander. Flere sykdommer – både psykiske og fysiske, er sett i sammenheng med intoleranser for proteiner, spesielt gluten og kasein. Forskning gjør oss oppmerksom på at proteinintoleranser ovenfor melk eller gluten er minst like alvorlig som cøliaki. Dette har lenge vært en skjult eller oversett lidelse som vi må bli mer bevisste, og som må tas på alvor.

Har du symptomer de ikke finne forklaringer på?

Intoleranse for visse typer proteiner kan gi en rekke ulike symptomer, og uansett om du kjenner deg igjen i disse eller om du har andre uforklarlige symptomer, så bør du ta kontakt med din lege og be om å bli utredet for proteinintoleranse.

Mange symptomer viser seg fra fordøyelsessystemet, og blant de vanligste er det rapportert om avføringsproblemer med spesielle lukter samt magesmerter. Andre får cravings på matvarer en ikke tåler, som du kan lese mer om på sidene om å ruse seg på melk og brød. Det er også observert symptomer som blekhet og mørke ringer under øynene samt en overømfintlighet overfor lys og lyd.

Man ser også ganske tydelige sammenhenger mellom proteinintoleranse og en rekke psykiske lidelser, og det forskes en del på dette området for å kunne stadfeste sammenhengen. Mennesker med ulike diagnoser har rapportert om bedringer i sine tilstander ved å kutte ut melk og brød. Det er spesielt 4 tilstander som er representert – schizofreni, autisme, ADHD / ADD og depresjon. I tillegg er det en del karaktertrekk som assosieres med intoleransen, men det skal også sies at disse trekkene ses hos personer med de nevnte lidelsene.

Dette er problemer med å lære nye ting, ofte relatert til konsentrasjonsvansker og er et av de klassiske trekkene ved ADHD / ADD: Det samme kan vi si om tendensene til å være svært impulsiv og det å teste de ekstreme grensene. Personer som er fryktløse i møte med farlige situasjoner har ofte ADHD eller ADD. På den andre siden kan de frykte situasjoner som er helt ufarlige, men det er selvsagt ikke bare personer med ADHD eller ADD som passer til disse beskrivelsene. Det er også mange personer med intoleranse for proteiner som er overømfintlige. Denne overømfintligheten kan også ses i sammenheng med den fysiske reaksjonen for proteiner, som i aller høyeste grad er en overømfintlighet.

Autoimmune livsstilssykdommer

Mange vet kanskje ikke at både ADHD, depresjoner, ME og schizofreni kan klassifiseres som autoimmune sykdommer, og det samme kan autisme. Det betyr at kroppen selv går til angrep på sine egne systemer for å beskytte oss mot en “fare” som ikke er til stedet. I forbindelse med intoleranse mot proteiner så er denne faren nettopp proteinene som kroppen ikke klarer å bryte ned.

Et viktig aspekt ved mange tilfeller av autoimmune sykdommer er at de er livsstilssykdommer. Det positive med dette er at vi selv kan forebygge og forbedre tilstandene ved å endre livsstil og kosthold. Det er nettopp disse aspektene det forskes mye på når det kommer til intoleranse mot proteiner, både nasjonalt og internasjonalt. Så da gjelder det bare å holde seg oppdatert på forskningen som pågår, og sørge for å ta de beste valgene for sin egen helse.