Kan barnet ditt ha matallergi eller matintoleranse?

Lurer du på om barnet ditt kanskje kan ha enten intoleranse eller allergier for enkelte matvarer? Da bør du ta mistanken din på alvor, og få utredet dette. Langvarig eksponering for allergener kroppen reagerer på kan lede til sykdommer med alvorlige tilleggsproblemer noen år fram i tid. På den andre siden er det viktig å ikke kutte ut nødvendige matvarer basert på overdrevne mistanker.

Overdrevne mistanker og dobbeltblindprovokasjoner

Det er faktisk slik at en kan få positive utslag på allergitester selv om man ikke er allergisk. På den andre siden kan du godt være allergisk uten at det gir utslag på tester. Dessuten er allergiske symptomer ofte uklare, og det kan ta tid å finne ut av hva som er årsaken til ulike utslag, det være seg hudirritasjoner eller magetrøbbel.

Det er derfor nokså vanlig med noe som kalles for en dobbeltblind provokasjon. I slike tester så er det ukjent for både lege og foreldre hvilket stoff barnet testes for. Dette får de ikke vite før de åpner med en kode. Dermed kan verken foreldre eller lege bidra til å påvirke resultatene. Den vanligste testingen er likevel en åpen provokasjon. Da vet alle parter hvilke stoffer barnet blir testet for.

Ulike typer allergier

En allergi kan deles inn i flere typer, både i forhold til hvilke allergener det reageres mot og i forhold til hvor raskt symptomene viser seg. Det finnes allergier som oppstår ett sted på grunn av en reell allergi et annet sted – kryssallergier.

Kryssallergi

Dette er som sagt en type reaksjoner der det oppstår allergiske reaksjoner mot noe som skyldes en allergi mot noe annet. Et typisk eksempel på dette kan være allergiske reaksjoner mot selleri eller nøtter, der den egentlige allergien er pollen. Pollenstøv befinner seg på matvarene og gir derfor de allergiske reaksjonene, men det er ikke selleri eller nøtter i seg selv personen er allergisk for i disse tilfellene.

Straksallergier

Nøtter og peanøtter samt vepsestikk gir seg ofte utslag i straksreaksjoner. Dette er alvorlige reaksjoner som kommer hurtig. Meget raskt kan personen få problemer med å puste, og anafylaktisk sjokk oppstår ikke sjelden. Det positive med straksallergiene er at det er enkelt å spore hva reaksjonen skyldes, og dermed er det enklere å forebygge nye angrep. De som har tendenser til å få slike straksreaksjoner vil sannsynligvis alltid ha med seg allergitabletter. I tillegg har de med seg en epi-penn, som gir en rask motgift og bidrar til å motvirke straksreaksjonen. Alle personer som opplever en alvorlig straksreaksjon må legges inn på sykehuset for observasjoner over natten.

Elimineringer og provokasjoner

Ved allergier som ikke gir straksreaksjoner, holder det ikke med prikktester for å påvise allergi. Da kreves det mer tidkrevende prosesser der en må eliminere de mistenkte allergenene. Som eksempel kan vi bruke gluten. Personen må avstå fra gluten over tid (i noen uker). Da vil en se om symptomene forsvinner. Deretter må man forsøke å provosere de allergiske reaksjonene ved å utsette personen for gluten. Dersom det da oppstår symptomer er det veldig sannsynlig at en har funnet riktig matvare som årsak til de allergiske symptomene.

Ta alltid mistankene på alvor

Ta kontakt med barnets fastlege, og få startet prosessen med å utrede så snart som mulig. Det er viktig å finne årsaken til symptomene, enten det dreier seg om allergi eller ikke.