Forside

Her kan du lese om matvareallergier og intoleranser. Stadig flere mennesker velger å fjerne visse matvarer fra kostholdet sitt, enten på grunn av symptomer og ubehag som de selv kjenner på, eller på grunn av at de har fått påviste diagnoser.

Konsekvensene av å tilføre en allergiske eller intolerant kropp allergener og matvarer som kroppen ikke er i stand til å fordøye eller som kroppen reagerer på, kan bli langt mer alvorlige diagnoser. På den andre siden så er det heller ikke ukomplisert å fjerne viktige matvarer fra kostholdet, og en skal vite hva en holder på med. Viktige kilder til livsnødvendige næringsstoffer må erstattes med andre gode kilder til de samme næringsstoffene.

Dersom du ikke vet hva du holder på med, så er det lett å gå fra intolerant til feilernært. Derfor er det viktig å hele tiden samarbeide med legen din, en ernæringsfysiolog eller annet egnet helsepersonell når du skal endre på kostholdet ditt.

Vi vil også fortelle deg litt om hvordan en går fram for å finne fram til hvilke matvarer en er allergisk eller intolerant ovenfor, og hva som er forskjellen på allergi og intoleranse. Vet du hva de vanligste allergiske reaksjonene er? Og hva gjør du dersom du befinner deg sammen med en person som får en alvorlig allergisk reaksjon? Slike reaksjoner kan raskt endre karakter, og personen går inn i anafylaktisk sjokk – en tilstand som rammer flere organsystemer samtidig.

Dessuten er det en forskjell på hvilke intoleranser en har, og noen av de som er intolerante for gluten har cøliaki, mens andre har en spesifikk proteinintoleranse. Disse får helt spesielle reaksjoner ved inntak av de opioide peptidene, og kan til og med bli abstinente.

Det forskes mye på disse områdene, og en mistenker at proteinintoleranse har en stor betydning for en rekke psykiske lidelser, slik som autisme, ADHD / ADD, schizofreni og søvnforstyrrelser. Det gjenstår fremdeles å komme fram til overbevisende resultater, og legestanden er fremdeles ikke kommet til et slikt punkt at de kan stille seg bak slike forskningsresultater. Men mange leger ønsker heller ikke å avvise at disse faktorene kan påvirke hverandre.

Vi gir deg et lite innblikk til forhistorien for forskningen på de opioide peptidene, og du kan også lese om hvordan en norsk lege har bidratt til banebrytende innsikter på dette området.

Det kan være vanskelig å skjønne hvordan proteiner fra melk kan utløse de arvelige egenskapene for schizofreni, men når du forstår hva som skjer med proteiner etter at de kommer inn i kroppen, så blir det litt enklere å forstå. Alle mekanismer i kroppen som ikke opprettholder en normal funksjon, kan forårsake sykdommer. Når det gjelder proteinene, så er det spaltingen til mindre bestanddeler som opphører eller svikter. Disse uspaltede proteinene finner seg bakveier inn til sentralnervesystemet, og det er her de kan gjøre mer skade enn nytte. Det er også ved å måle nivåene av slike peptider i blodet, at en kan avsløre og påstå at det er sammenhenger mellom ulike sykdomstilstander eller lidelser og intoleransen mot disse proteinene.